Naujienos

Konsultacijų ciklas „Situacinis personalo valdymas prisitaikant prie skirtingų elgesio tipų“

Tikslas: Suteikti verslo įmonių vadovams žinių bei patobulinti žmogiškųjų išteklių valdymo metodus atsižvelgiant į skirtingų darbuotojų poreikius bei jų asmenines savybes.

Metodai: Konsultacijų metu vadovai bus supažindinti bei apmokyti savo veikloje naudoti pažangius darbuotojų valdymo, komunikavimo bei motyvavimo metodus: Elgesio tipologijų (Disc, Enneagramma), motyvavimo technikų su Work expectations Profile, inovatyvių komandų formavimo su C.A.R.E. Profile,  efektyvaus komunikavimo su NLP (neuro-lingvistinis programavimas),  įkvėpiančio vadovavimo su Coaching ir kt.

Lektorius: Nerijus ŠĖŽA – verslo konsultantas, turintis daugiau kaip 10 metų organizacijų konsultavimo patirtį. Specializuojasi žmogiškųjų išteklių valdymo srityje.  Savo veikloje naudoja elgesio tipažų nustatymo, Coaching'o,
NLP ir kt. metodus. Sertifikuotas mokymui ir kompetencijos vertinimui su metodikomis: DiSC®, Time Management Profile®,  Innovate with C.A.R.E. Profile®, Stressprofile®, Work expectations Profile®,360 Assessment Instrument. Koučingo, Enneagramma ir NLP specialistas.

Projektas: „Kauno miesto inovacijų sistemos stiprinimas plėtojant verslo, mokslo ir savivaldos bendradarbiavimą bei tobulinant žinių ir technologijų sklaidos terpę (INOKAUNAS)“. Konsultacijos pagal projektą dalinai finansuojamos ES lėšomis. Vieno vadovo visų konsultacijų kaina įmonei – 140  Lt.

 

ŠIP konsultacijos draugams

ŠiP konsultacijos savo draugams ir klientams, kurie jau yra tapę draugais, nori pasiūlyti naują projektą – patyriminius renginius (programas). Šio projekto metu nebus siekiama tobulinti vadybinius įgūdžius, kaip yra įprasta kituose mūsų organizuojamose projektuose. Tai nebus komercinis projektas (nors gal kada ir išsivystys i tokį :)

2012 m. Naujienos.
Powered by Joomla 1.7 Templates